En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Zeray İnşaat'ın insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız
• Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
• Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
• Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
• Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
• İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
• Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
• Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
• Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak,
• Açık iletişim ortamı sağlamak,
• Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.​